Morawski Kras to obszar krasowy w Czechach, który słynie z malowniczych krajobrazów, bogatej historii i unikalnej fauny i flory. Znajduje się na południu kraju, w pobliżu granicy z Polską. Jest to miejsce, które przyciąga turystów z całego świata, a także badaczy przyrody i geologów.

Kluczowe informacje:

 • Morawski Kras to obszar krasowy w Czechach, który słynie z malowniczych krajobrazów, bogatej historii i unikalnej fauny i flory.
 • Historia Morawskiego Krasu sięga czasów prehistorycznych i obejmuje różne kultury oraz okresy górnictwa i przemysłu.
 • Dziś Morawski Kras to ważny ośrodek turystyczny, badawczy i ochrony przyrody.

Historia Morawskiego Krasu

Morawski Kras to obszar krasowy na południu Czech, który powstał w wyniku procesów geologicznych trwających miliony lat. Historia tego miejsca sięga czasów prehistorycznych, kiedy to na terenie Morawskiego Krasu żyli ludzie kultury łużyckiej.

W średniowieczu obszar ten był ważnym ośrodkiem górnictwa i metalurgii, a także miejscem zamieszkania dla licznych społeczności. W XVIII wieku zaczęto tu rozwijać turystykę, a w XIX wieku powstały pierwsze jaskinie, które stały się popularnym celem wycieczek.

XX wiek to okres kiedy Morawski Kras stał się ważnym miejscem badań naukowych, zwłaszcza w dziedzinie geologii, paleontologii i archeologii. Z kolei w latach 50. XX wieku został uznany za rezerwat przyrody, a w 1995 roku wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Dziś Morawski Kras przyciąga turystów z całego świata, którzy chętnie odwiedzają liczne jaskinie i formacje krasowe, a także korzystają z bogatej oferty turystycznej.

Geografia Morawskiego Krasu

Położenie

Morawski Kras to obszar krasowy położony w południowej części Moraw, w Czechach. Rozciąga się na powierzchni około 1000 km². Morawski Kras graniczy z Górami Stołowymi na zachodzie, Beskidami Śląskimi na wschodzie, Kotliną Brneńską na północy i Doliną Dunaju na południu.

Charakterystyka Krajobrazu

Morawski Kras charakteryzuje się wyjątkowym krajobrazem krasowym. Występują tu liczne jaskinie, wąwozy, wodospady, pola krasowe oraz formy krasowe powstałe w wyniku procesów erozyjnych. Obszar ten jest bogaty w źródła, rzeki i strumienie, które tworzą malownicze krajobrazy.

W Morawskim Krasie występują również liczne formacje skalne, takie jak skały wapienne i dolomity. Wiele z nich ma niezwykłe kształty i kolory, co przyciąga turystów z całego świata.

Obszar ten jest również ważnym miejscem dla naukowców, którzy prowadzą badania nad geologią, hydrologią, biologią i ekologią tego regionu. Dzięki temu, że Morawski Kras jest jednym z największych obszarów krasowych w Europie, stanowi on unikalne środowisko do prowadzenia badań naukowych.

Podsumowując, Morawski Kras to niezwykłe miejsce, które zachwyca swoim pięknem i bogactwem przyrody. Jest to również ważny obszar naukowy, który przyciąga naukowców z całego świata.

Flora i Fauna Morawskiego Krasu

Morawski Kras to obszar, który słynie z bogatej i różnorodnej flory i fauny. Wśród roślin występujących na tym terenie można wymienić m.in.:

 • Żywotnik olbrzymi
 • Dąb szypułkowy
 • Grab pospolity
 • Jarząb pospolity
 • Cis pospolity
 • Krokus spiski
 • Krokus śląski
 • Przylaszczka pospolita
 • Konwalia majowa
 • Pięciornik gęsi

Wśród zwierząt, które można spotkać na terenie Morawskiego Krasu, wymienić można m.in.:

 • Nietoperze (m.in. mroczek posrebrzany, mroczek duży, nocek duży, nocek Bechsteina, nocek Brandta)
 • Ropuchy (m.in. ropucha szara, ropucha zielona)
 • Żaby (m.in. żaba trawna, żaba wodna, żaba moczarowa)
 • Jaszczurki (m.in. jaszczurka zwinka, jaszczurka żyworodna, jaszczurka zwana smoczą)
 • Węże (m.in. żmija zygzakowata, gniewosz plamisty, padalec)
 • Ptaki (m.in. orlik krzykliwy, sęp kasztanowaty, jastrząb, puszczyk, dzięcioł zielony)
 • Ssaki (m.in. ryś, wilk, żbik, jenot, dzik, sarna, jeleń)

Warto również wspomnieć o unikatowej faunie jaskiniowej, która występuje na terenie Morawskiego Krasu. Wśród gatunków jaskiniowych można wymienić m.in.:

 • Pająki (m.in. sieciarz jaskiniowy, sieciarz szary, sieciarz kropeczkowany)
 • Skoczogonki (m.in. skoczogonek jaskiniowy, skoczogonek ciemny, skoczogonek krasowy)
 • Muchówki (m.in. muchówka jaskiniowa, muchówka wąsata, muchówka krasowa)
 • Ślimaki (m.in. ślimak jaskiniowy, ślimak krasowy, ślimak zjadliwy)

Morawski Kras to nie tylko piękne krajobrazy, ale również miejsce, w którym możemy obserwować wiele ciekawych gatunków roślin i zwierząt, w tym unikatową faunę jaskiniową.

Stalactite of Punkva Caves, Czech Republic.

Turystyka na Morawskim Krasie

Morawski Kras to piękny region krasowy w Czechach, który przyciąga turystów z całego świata. Jego wyjątkowe krajobrazy, bogata fauna i flora oraz liczne jaskinie stanowią atrakcję dla miłośników przyrody, a także dla turystów zainteresowanych historią i kulturą regionu. W tej sekcji przedstawiam najważniejsze atrakcje i szlaki turystyczne, które warto zobaczyć podczas wizyty na Morawskim Krasie.

Najważniejsze Atrakcje

 1. Jaskinia Punkva – jedna z najpiękniejszych jaskiń w Czechach, która przyciąga turystów swoimi podziemnymi jeziorami i wodospadami.
 2. Jaskinia Kateřinská – jaskinia o długości ponad 1 km, z pięknymi korytarzami i salami, w której można podziwiać stalaktyty i stalagmity.
 3. Macocha – największa w Czechach i jedna z największych w Europie przepaść, o głębokości ponad 138 metrów.
 4. Balcarka – jaskinia o długości ponad 3 km, z pięknymi korytarzami i salami, w której można podziwiać stalaktyty i stalagmity.
 5. Wąwóz Suchý Žleb – piękny wąwóz z licznymi kaskadami i wodospadami, który przyciąga turystów swoją dziką i malowniczą naturą.
Stalactite of Punkva Caves, Czech Republic.

Szlaki Turystyczne

 1. Szlak Jaskiń – szlak turystyczny o długości około 12 km, który prowadzi przez najpiękniejsze jaskinie Morawskiego Krasu, takie jak Jaskinia Punkva, Kateřinská czy Balcarka.
 2. Szlak Propasti – szlak turystyczny o długości około 8 km, który prowadzi przez najpiękniejsze propasty Morawskiego Krasu, takie jak Macocha czy Propast Hranická.
 3. Szlak Suchego Żlebu – szlak turystyczny o długości około 6 km, który prowadzi przez piękny wąwóz Suchý Žleb, z licznymi kaskadami i wodospadami.

Podsumowując, Morawski Kras to piękny region krasowy, który warto odwiedzić podczas wakacji. Najważniejsze atrakcje to jaskinie, propasty i piękne krajobrazy. Szlaki turystyczne umożliwiają zwiedzenie najpiękniejszych miejsc w regionie i zapewniają niezapomniane wrażenia.

Boat in cave lake of Punkva Caves, Czech Republic.

Ochrona Morawskiego Krasu

Morawski Kras to wyjątkowe miejsce o dużej wartości przyrodniczej i turystycznej. Dlatego też obszar ten podlega ścisłej ochronie na podstawie ustawy nr 114/92 o ochronie przyrody i krajobrazu. W tej sekcji opiszę, jakie działania podejmuje się w celu ochrony Morawskiego Krasu.

Park Krajobrazowy Morawski Kras

Park Krajobrazowy Morawski Kras został utworzony w 1956 roku. Jego celem jest ochrona przyrody i krajobrazu oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu. Park obejmuje obszar o powierzchni około 92 km² i składa się z dwóch części: Wapiennego Masywu Pradziada i Wapiennego Masywu Rudaw.

Obszary chronione

Na terenie Morawskiego Krasu znajduje się wiele obszarów chronionych, w tym parki narodowe, rezerwaty przyrody i pomniki przyrody. W sumie zajmują one około 40% powierzchni regionu. Obszary te są chronione przed działalnością człowieka, a ich celem jest zachowanie unikalnych walorów przyrodniczych.

Działania ochronne

W celu ochrony Morawskiego Krasu podejmuje się wiele działań. Jednym z nich jest kontrola ruchu turystycznego. W niektórych obszarach wprowadzono ograniczenia dotyczące liczby turystów oraz sposobu poruszania się po terenie. Prowadzone są również prace związane z rekultywacją obszarów zdegradowanych oraz eliminacją gatunków inwazyjnych.

Podsumowując, ochrona Morawskiego Krasu jest bardzo ważna z punktu widzenia zachowania unikalnych walorów przyrodniczych i turystycznych regionu. Dlatego też podejmuje się wiele działań mających na celu ochronę tego obszaru.

Najczęściej zadawane pytania

Cennik Morawskiego Krasu

Ile kosztuje wstęp na teren Morawskiego Krasu? Ceny biletów różnią się w zależności od wieku i rodzaju biletu. Dzieci do lat 6 wchodzą za darmo, a bilet ulgowy dla dzieci w wieku 6-15 lat kosztuje 70 koron czeskich. Bilet normalny kosztuje 120 koron czeskich. Istnieją także bilety rodzinne oraz grupowe.

Mapa Morawskiego Krasu

Czy jest dostępna mapa Morawskiego Krasu? Tak, na terenie Krasu można nabyć mapy wraz z opisami tras turystycznych. Mapy można także pobrać ze strony internetowej Morawskiego Krasu.

Najciekawsze atrakcje Morawskiego Krasu

Jakie są najciekawsze atrakcje Morawskiego Krasu? Wśród najbardziej popularnych atrakcji znajdują się jaskinie, takie jak Jaskinia Punkvy czy Jaskinia Kateřinská. Warto także zobaczyć Macochę – największe w Czechach wąwozy krasowe.

Jakie trasy piesze oferuje Morawski Kras?

Jakie trasy piesze oferuje Morawski Kras? Na terenie Krasu znajduje się wiele szlaków turystycznych, o różnym stopniu trudności. Najpopularniejsze to szlak Punkvawski, szlak Kateřiński czy szlak Błękitnej Wody.

Jakie jaskinie można zwiedzić w Morawskim Krasie?

Jakie jaskinie można zwiedzić w Morawskim Krasie? Na terenie Krasu można zwiedzić wiele jaskiń, takich jak Jaskinia Punkvy, Jaskinia Kateřinská, Jaskinia Sloup-Šošůvka czy Jaskinia Balcarka.

Jak zaplanować wycieczkę do Morawskiego Krasu?

Jak zaplanować wycieczkę do Morawskiego Krasu? Warto wcześniej zapoznać się z ofertą Morawskiego Krasu oraz wybrać interesujące nas atrakcje. Należy też pamiętać o odpowiednim ubraniu i obuwiu, ponieważ teren Krasu jest skalisty i wymagający. Można także skorzystać z usług przewodników, którzy oprowadzą nas po najciekawszych miejscach.